Skip to main content.

pe pe           Números d'emergència PerúPoliciaMetgeFocNotes
105117116Civil defense (disasters) 115 - Domestic violence helpline 100


Números d'emergència