Skip to main content.

Botschaften in Aserbaidschan           Botschaften in Aserbaidschanflag Japan
Adresse:Hyatt Tower III, 6th Floor, Izmir Str. 1033,
370065 Baku, Azerbaijan.
Telefon:(994-12)4907818, 4907819
Fax:(994-12)4907817, 4907820
Email:info@embjapan.az
Web:http://www.az.emb-japan.go.jp/home.htm

 


Zurück zu Botschaften in Aserbaidschan           Botschaften von Japan