Skip to main content.

Botschaften in China, Volksrepublik           Botschaften in China, Volksrepublikflag Luxemburg
Adresse:21 Nei Wu Bu Jie 100600
Beijing
Telefon:6513 59 37 /
Fax:6513 72 68
Email:pekin.amb@mae.etat.lu
Web:http://pekin.mae.lu

 
Adresse:12, ZhongShanDongYi Road
200002 Shanghai
China
Telefon:+86 21 5353 0295
Fax:+86 21 5353 0296
Email:shanghai.cg@mae.etat.lu
Web:http://shanghai.mae.lu

 


Zurück zu Botschaften in China, Volksrepublik           Botschaften von Luxemburg