Skip to main content.

ambassader i Frankrike           ambassader i Frankrikeflag Kypros
Adresse:23, rue Galilee
75116 Paris, France
Telefon:+ 33 1 47208628, + 33 1 47277110
Faks:+ 33 1 40701344
Email:paris@mfa.gov.cy

 
Adresse:Palais du Pharo
58, boulevard Charles Livon
13007 Marseille, France
Telefon:(00334) 91140703, 91532625 (Res.)
Faks:(00334) 91140708, 91532625 (Res.)
Email:nboyadjis@imedfr.org

 


Tilbake ambassader i Frankrike           ambassader av Kypros