Skip to main content.

 ambassader av Malaysia           ambassader av Malaysiaflag Saudi-Arabia Saudi-Arabia
Adresse:Diplomatic Quarter
P.O. Box 94335
Riyadh 11693
Telefon:00966-14887100
Faks:00966-14824177
Email:malriyadh@kln.gov.my
Web:http://www.kln.gov.my/perwakilan/riyadh

 
Adresse:Lot 241, Al-Mualiffin Street,
Al Rehab District,
P.O Box 593, Jeddah 21421.
Kingdom of Saudi Arabia
Telefon:00966 2 6727740 / 00966 2 6728019
Faks:00966 2 6760877
Email:maljeddah@kln.gov.my
Web:http://www.kln.gov.my/perwakilan/jeddah

 


Tilbake ambassader af Malaysia           ambassader i Saudi-Arabia