Skip to main content.

is is           Numerów alarmowych IslandiaPolicjiMedycynaOgienPrzypis
112112112Police in Reykjav


Numerów alarmowych