Skip to main content.

Ambasade în Elveţia           Ambasade în Elveţiaflag Liechtenstein
Adresa:35-37, Avenue Giuseppe-Motta
P.O. Box 158
CH-1211 Geneva 20
Telefon:(+41) 22 / 734 29 00
Fax:(+41) 22 / 734 29 51
Email:Franziska.Lutz@gva.rep.llv.li

 
Adresa:Liechtenstein Embassy
Willadingweg 65
3000 Berne 16
Switzerland
Telefon:(+41) 31 / 357 64 11
Fax:(+41) 31 / 357 64 15
Email:info@bbrn.llv.li
Web:http://www.bern.liechtenstein.li

 


Înapoi la ambasade în Elveţia           Ambasadele de Liechtenstein