Skip to main content.

Ambasade în Kuweit           Ambasade în Kuweitflag Canada
Adresa:Daiyah
Villa 24, Block 4, 24 Al-Mutawakel Street, Da'aiyah
Kuwait City, Kuwait
13113
Telefon:(011 965)256 3025
Fax:(011 965)256 0173
Email:kwait@international.gc.ca
Web:http://www.kuwait.gc.ca

 
Adresa:1534 rue Akagera
Kigali, Rwanda
Telefon:(011 250)573 210
Fax:(011 250)572 719
Email:kgali@international.gc.ca

 


Înapoi la ambasade în Kuweit           Ambasadele de Canada