Skip to main content.

Ambasade în Arabia Saudită           Ambasade în Arabia Saudităflag Mexic
Adresa:P.O Box 94391
Riyadh Arabia Saudita, 11693
Telefon:(9661) 480-8822
Fax:(9661) 480-8833

 


Înapoi la ambasade în Arabia Saudită           Ambasadele de Mexic