Skip to main content.

 ambassader av Malaysia           ambassader av Malaysiaflag Polen Polen
Adress:No. 3, Gruzinska Str.,
Saska Kepa,
03-902, Warsaw
Republic of Poland
Telefon:(+4822) 617 4413 / 617 3144
Fax:(+4822) 617 6256 / 616 0590
Email:mwwarsaw@poczta.neostrada.pl, malwarsaw@kln.gov.my
Web:http://www.kln.gov.my/perwakilan/warsaw

 


Tillbaka till ambassader av Malaysia           ambassader i Polen