Skip to main content.

Embassies of Romania           Embassies of Romaniaflag Iraq Iraq
Address:Arassat Al-Hindia Street, Hay Babel Mahalla 929
Zuqaq 31, Nr. 452/A
or P.O.Box 2571
Baghdad
Phone:(00) (964) (1) 7782860 / 7782904
Fax:(00) (964) (1) 7787553
Email:ambrobagd@yahoo.com

 


Back to embassies of Romania           Embassies in Iraq